گزارش نویسی از پایان نامه رشته کامپیوتر

تهیه گزارش از یک تحقیق علمی و دانشگاهی: بعد از هر تحقیق و پژوهش علمی ذکر کردن نتایج و یافته ها در غالب یک گزارش اهمیت بسیاری دارد در غیر این صورت مانند انجام ندادن تحقیق است. در ارائه یک … ادامه یافت

همه چیز در مورد گزارش و گزارش نویسی

روش های تهیه گزارش: در هر سازمان و ارگانی تصمیمات مدیران ارشد برپایه گزارشات  و صورت وضعیت هایی است که از بخش های مختلف دریافت می کنند لذا در زمان تهیه گزارش ضمن اینکه جانب اخلاقی و صداقت را میبایست … ادامه یافت

چگونه گزارش بنویسیم؟

نگارش گزارش خبری گزارش های خبری اغلب در زمینه های واقعیات،  اتفاقات، گفت و گو ها و … تهیه می شود. خبرنگار برای تهیه گزارش اطلاعات بسیاری را با تلاش فراوان جمع آوری میکند و سعی میکند تا حد امکان … ادامه یافت

همه چیز درباره گزارش نویسی

گزارش نویسی چیست؟ به هر نوشته تحلیلی از یک خبر،اتفاق،کتاب یا… گزارش گویندو یک گزارش باید کوتاه اما جامع باشد و تمام ابعاد بحث را در خود جای دهد. تذکر: متن گزارش باید به نحوی باشد تا هدف اصلی را … ادامه یافت