نحوه تدوین و نگارش پایان نامه رشته کامپیوتر و IT

قسمت های مختلف پایان نامه کامپیوتر و فناوری اطلاعات هر پایان نامه کامپیوتر معمولا 5 فصل دارد .ماهیت و جزئیات هر فصل با فصل دیگر متفاوت است . در ذیل ترتیب نگارش فصول پایان نامه لیست شده است: ۱- صفحه … ادامه یافت

مراحل دفاع از پایان نامه رشته کامپیوتر در روز دفاع

این نکات را در دروز دفاع از پایان نامه به خاطر بسپارید بنا بر بخشنامه  شماره ۶۴۸۶۰ /۴۰ مورخ ۴/۸/۸۴ جهت با کیفیت برگزار شدن جلسه دفاع و نظارت روند داوری میبایست افراد ذیل حتما در جلسه دفاع حضور داشته … ادامه یافت