نحوه تدوین و نگارش پایان نامه رشته کامپیوتر و IT

قسمت های مختلف پایان نامه کامپیوتر و فناوری اطلاعات هر پایان نامه کامپیوتر معمولا 5 فصل دارد .ماهیت و جزئیات هر فصل با فصل دیگر متفاوت است . در ذیل ترتیب نگارش فصول پایان نامه لیست شده است: ۱- صفحه … ادامه یافت

در نگارش و دفاع از پایان نامه به چه مواردی باید دقت نمود؟

نکات مهم در نگارش پایان نامه: برای شروع به نوشتن یک پایان نامه دقت شود که کار با بخش های آسان تر شروع گردد ، به عبارت دیگر هر بخش که مطالبش آماده و قابل فهم تر بود، در ابتدا … ادامه یافت