نحوه ویرایش مقاله – قسمت اول

نحوه ویرایش مقاله (1) هر دانشجویی در طول دوران تحصیل خود حتما درگیر مسائل مربوط به مقاله و رفع مشکلات نگارشی و ویرایش آن شده است. پس از اتمام پژوهش و نوشتن شواهد و تجزیه و تحلیل نتیجه های به … ادامه یافت

آیین نامه تدوین چکیده مقالات برای انتشار در نشریات بین المللی

چکیده‌ مقاله: در بسیاری از نشریات و گاها نشریات علمی بین چکیده و خلاصه تمایزس قائل نیستند . حتی در بعضی فرهنگ نامه ها نیز این دو لغت به جای یکدیگر استفاده  میشوند. اما با این وجود باید دقت نمود … ادامه یافت

۱۰ قانون طلایی برای نوشتن یک مقاله علمی

قوانین طلایی مقاله نویسی برای رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات بسیاری از نگارندگان می اندیشند که نتایج در مقالات مهمترین قسمت مقاله است اما باید دقت کرد که چارچوب مقاله و انسجام محتوایی آن نیز به همان اندازه مهم است. … ادامه یافت

آئین نامه نگارش مقالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آئین نامه نگارش مقاله: جایگاه اصلی علمی و پژوهشی یک کشور و پیشرفت آن در عرصه های صنعتی مدیون تحقیقات صورت گرفته در زمینه های علمی است. معمول  ترین شیوه ارائه نظریه و آزمایشات آن نگارش یک مقاله علمی است. … ادامه یافت