چکیده نویسی تخصصی از ابتدا تا انتها

هر ساله تعدادی زیادی پژوهشچه در زمینه آکادمیک و چه خارج از این حوزه صورت میگیرد.

این نوشتارها معمولا مفصل و طولانی هستند. امکان ارائه آنها با این تعداد صفحات برای انتشارات میسر نیست لذا برای اطلاع رسانی و گسترش علم از چکیده نویسی استفاده می شود.

در چکیده نویسی سعی می شود تا با معرفی و شرح خلاصه فعالیت های صورت گرفته خوانندگان را به مطالعه ی کامل نوشته مورد نظر ترغیب کند.

چکیده نویسی از روی مقاله و پایان نامه

تعریف:

چکیده متن کوتاه،خلاصه شده اما دقیقی از متن نوشته اصلی است که مطالب مهم متن یا فهرست ها وعناوین با اهمیت در آن آمده است.

هدف از نگارش چکیده:

 • بیان متن پژوهش به صورت آسان،دقیق و قابل فهم
 • اطلاع رسانی برای خوانندگان از مطالبی که به تازگی منتشر شده اند
 • بیان خلاصه ای از اهمیت موضوع،شرح پژوهش،فعالیت های صورت گرفته و نتایج به دست آمده است.

فواید چکیده:

 • چکیده موجب می شود تا انتخاب مقاله یا نوشته برای خواننده آسان شود.زیرا خواننده می تواند با مطالعه ی آن میزان ارتباط نوشته را با اطلاعات مورد نظر خود بسنجد.
 • چکیده کمک میکند تا در زمان صرفه جویی نمود و با خواندن شرح کوتاهی از مطلب ، هدف و موضوع مقاله را درک کرد.
 • اگر نوشته ای به زبان دیگر نوشته شده باشد، خواندن چکیده موجب می شود تا درون مایه متن اصلی راحت تر مورد فهم قرار گیرد.
 • گاهی یک چکیده خوب و تمام نما که همه ی نکات مهم را در بر دارد می تواند به اندازه خود متن اصلی مفید واقع شود.

تفاوت چکیده با خلاصه:

در خلاصی نویسی تلاش می شود تا متن مورد نظر از نظر واژگان و تعداد سطور کاهش پیدا کنند . به این معنی که در خلاصه چند سطر از ابتدا ، چند سطر از انتها و .. می آید.اما در چکیده نویسی هیچ سطری مستقیم کپی نمیشود و چکیده نویس تلاش میکند تا قسمت های مهم متن پژوهش را با دید کلی بنویسد.

گام های اصلی چکیده نویسی:

چکیده مقالات پایان نامه به صورت تخصصی

 • در مرحله اول می بایست کل متن برای درک بیشتر خوانده شود. در خواندن متن باید دقت نمود که بعضی قسمت ها چوت یافته ها و نتایج از اهمیت بیشتر برخوردار هستند. گاهی برای اطلاع از هدف و حوزه پژوهش ممن است لازم باشد تا چندین بار پژوهش مورد نظر مطالعه شود.البته برای افراد خبره خواندن کل متن لزومی ندارد چون بر اساس تجربه وی می داند کدام بخش ها مطالب مهم تری دارد.معمولا بند های اخر اطلاعات مهمتری دارند.
 • در مرحله بعد باید از نکات مهم متن یادداشت برداری شود و سایر قسمت هایی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند حذف شوند.
 • در این گام لازم است تا انتقال هدف و محتوای اصلی از متن مورد نظر به چکیده انجام پذیرد.
 • در مرحله بعد می بایست از نکات مهم،عناوین ،سرفصل ها و بخش هایی که حاوی اطلاعات با اهمیت هستند پیش نویسی تهیه شود.در پیش نویس مذکور ممکن است حشو،گزاف گویی و ابهام باشد که در مرحله بعد ویرایش صورت میگیرد.
 • پس از مشخص شدن موضوع و هدف متن،بعضی واژه های با اهمیت نقش خود را نشان می دهند.لذا این واژه ها باید استخراج شوند و با استفاده از یک اصطلاح نامه انتخاب شوند.
 • در گام اخر چکیده نهایی با ویرایش پیش نویس ،حذف کلمات اضافی،رعایت نکات گرامری ،املایی و نگارشی تهیه می شود.در چکیده نهایی مشخصات پژوهشگر ،کلمات کلیدی و متن چکیده وجود دارد.

شرایط  مهم چکیده نویسی:

 • چکیده شامل خلاصه متن مورد نظر است
 • در چکیده کلمات کلیدی وجود دارد
 • نوع چکیده بر اساس استانداردهی آن باید تعیین شود
 • متن چکیده باید منسجم و پیوستگی معنایی داشته باشد
 • در چکیده مطالب تکراری و جملات طولانی و مبهم نمی آید
 • چکیده به زبانی ساده و گویا نوشته می شود
 • محل کلمات کلیدی در چکیده مشخص می شود(ابتدا یا انتها)

 

دیدگاهی بنویسید