همه چیز در مورد یک پروپوزال استاندارد رشته کامپیوتر

پروپوزال نویسی:نوشتن پروپوزال ارشد    

بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران از اهمیت یک پروپوزال خوب بی اطلاع هستند. پروپوزال میتواند کیفیت و وزین بودن تحقیق را به خوبی نمایش دهد.از طرفی اگر یک پروپوزال ضعیف به تصویب برسد می تواند پژوهش اصلی را نابود کند. پروپوزال خوب و استاندارد این امید را به خواننده می دهد تا منتظر پژوهش علمی و جامعی باشد.از طرفی جایگاه پژوهشگر را در عرصه تحقیقات تحکیم میبخشد.در نتیجه پروپوزالی خوب تلقی می شود که اطلاعات لازم در مورد موضوع پایان نامه و زمانبندی انجام کار در اختیار خواننده قرار دهد.

هدف اصلی هر پروپوزالی فارغ از رشته تحصیلی پاسخ دادن به سه سوال است:

 • محقق قصد انجام چه کاری را دارد؟
 • چرا تحقیق مربوطه باید انجام داده شود و اهمیت آن چیست؟
 • روش انجام پژوهش به چه صورتی است؟

در یک پروپوزال باید دقت داشت که تمام تلاش صورت گیرد تا خواننده متقاعد شود فکر اصلی تحقیق مهم است و روشی که برای حل مساله مورد استفاده قرار میگیرد مفید خواهد بود.

کیفیت پژوهش اصلی و پایان نامه  هم به کیفیت پروپوزال و هم به کیفیت نگارش پروپوزال بستگی دارد.به عبارت دیگر ممکن است ایده ی یک پژوهش خوب با ارائه یک پروپوزال ضعیف رد شود و اهمیت خود را نشان ندهد .لذا لازم است حتما پروپوزال منسجم و شفاف نوشته شود.

عنوان پروپوزال:

slide3

عنوانی که برای تحقیق در نظر گرفته می شود باید کوتاه اما روشن و کافی باشد. عنوان پروپوزال مهمترین بخش برای جذب خواننده است و باعث می شود تا جهتگیری فکری او از همان ابتدا مثبت یا منفی شود.

چکیده پروپوزال:

در چکیده پروپوزال که معمولا سقف 300 کلمه را دارد میبایست درباره مساله مورد نظر، اهمیت آن، روش تحقیق،نتایجی که ممکن است به دست آید و همچنین ابزار های مورد استفاده بحث کرد.

مقدمه پروپوزال:

هدف این بخش آماده کردن ذهن خواننده برای باز کردن مساله اصلی است.پژوهشگر تحقیقات و پژوهش های قبلی را در این بخش لیست میکند،نتایج آنها را عنوان می کند و در مورد کاستی های آنها صحبت می کند. گاه ممکن است ارائه یک نظریه علمی به خودی خود بی اهمیت جلوه کند ، حال آنکه با زمینه سازی در بستر علمی جایگاه خود را می یابد.

هیچ قانونی خاصی برای شروه مطلب وجود ندارد و این امر کاملا به خود نگارنده مرتبط است که با چه شیوه بیانی مساله خود را باز کند که هم جالب باشد و هم اصل مطلب را ادا کند. اما در نظر گرفتن این موضوع خالی از لطف نیست که اهمیت موضوع توسط تحقیقات مشابه جدید نشان داده شود.

ادبیات تحقیق یا تحقیقات صورت گرفته قبلی باید دسته بندیشده و منظم تدوین شوند و ارتباط آنها با موضوع فعلی به دقت بررسی شود.آن چیزی که در این مرحله مهم است ،بیان نمودن مساله تحقیق و تمرکز بر آن است، لذا هر روشی برای بزرگتر نشان داده و برجسته کردن موضوع می توان استفاده کرد .در بررسی تحقیقات گذشته نیز استفاده از تحقیقات جدید تر مفید خواهد بود.

در مقدمه نویسی باید دقت کرد که هدف اصلی بیان موضوع پژوهش است و تلاش میشود تا برای بیان کردن منطقی  موضوع از دلایل علمی استفاده کرد. یک مقدمه خوب شامل بحث های زیر است:

 1. هدف و تمرکز پژوهش
 2. نشان دادن اهمیت تحقیق در بستر خوب و علمی
 3. ارائه دلایل منطقی برای برجسته نمودن موضوع
 4. نپرداختن به فرعیات و شرح کوتاهی از مسائل جزیی
 5. عنوان کردن متغیرهای مستقل و فرعی
 6. بیان فرضیه ها و سوالات تحقیق
 7. محدودیت ها و گستره پژوهش
 8. توضیح دادن عبارات کلیدی و مهم

ادبیات پروپوزال:

گاها در پروپوزال های رشته های مختلف ادبیات پژوهش در بخش مقدمه قرار میگیرد .اما اصولی تر آن است تا هر بخش به مفهوم جداگانه اشاره کند. در بخش ادبیات پژوهش به موارد زیر پرداخته می شود:

 1. تفاوت بین موضوع فعلی و تحقیقات گذشته را نشان می دهد.
 2. اعتبار تحقیقات گذشته را با بحث کردن در مورد آنها افزایش میدهد.
 3. میزان دانش و اطلاعات پژوهشگر را نشان می دهد.
 4. میزان تسلط نویسنده را بر تئوریات روشن یکند.
 5. به ارزیابی تحقیقات گذشته و نقد انها پرداخته می شود.
 6. توانایی پژوهشگر را در ترکیب مطالب و دسته بندی آنه ا اشکار می کند.
 7. مفهوم اصلی و هدف تحقیق را در چهارچوب جدید ارائه می دهد.
 8. خواننده را متقاعد میکند که موضوع خوب و جدید است .

مشکلاتی که ممکن است در جمع آوری ادبیات تحقیق بروز کنند:

091212_classroom_sm_121_244399_144417

 1. نبود استاندارد و ساختار
 2. نبود انسجام و گسستگی مطالب
 3. تکراری بودن موضوع
 4. عنوان نکردن مراجع خوب و با اهمیت
 5. به روز نبودن موضوع
 6. نقد نکردن سایر تحقیقات گذشته و ارزیابی نکردن آنها
 7. مرجع دهی نادرست
 8. استفاده نکردن از منابع خوب و وابستگی بیش از حد به انها

چنانچه هر یک از موارد بالا رفع نشود، احتمال رد شدن پروپوزال وجود دارد.

برای آنکه مطالب موجود در ادبیات پژوهش از هم گسیخته نباشد و سیر منطقی درستی را دنبال کند لازم است تا از عناوین و زیر عناوین استفاده نمود مثلا میتوان از عنوان “وضعیت فعلی این صنعت ” و زیر عنوان های “تفاوت های فرهنگی، الگوهای نظری و..) استفاده کرد.

ادبیات پژوهش مانند داستان نویسی برای مخاطب است. بخاطر همین موضووع میبایست با دقت و بسیار مهیج مساله پژوهش را باز نمود تا برای خواننده جذاب باشد.

روش پروپوزال:

این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به خوانندگان نشان می دهد تا محقق از چه روش هایی به سوالات تحقیق خود پاسخ می دهد.

در این قسمن پژوهشگر موظف است از روش ها  و ابزارهایی که برای جمع آوری داده هاو رسیدن به نتایج استفاده میشود نام ببرد و هر یک را به دقت شرح دهد زیرا این قسمت است که به خواننده نشان می دهد ایا روش مورد استفاده از اعتبار کافی برخوردار است یا خیر؟

در بعضی از منابع آمده است که پروپوزال استاندارد باید ریز جزئیات این بخش را داشته باشد.اگر از چندین روش لازم است استفاده شود، تک تک روش ها با جزئیات ،بررسی و ذکر نقاط مثبت و منفی هر کدام شرح داده  شود.بحث جمع اوری داده ها در پژوهش های کیفی از اهمیت بالایی برخوردار است. نویسنده باید دقت کند تا در پروپوزال خود همه این روش ها را به روشنایی نشان دهد و از مبهم گذاشتن موضوع پرهیز نماید.

آنچه در یک پژوهش کمی اهمیت دارد:

 1. روش انتخابی پرسشنامه ای است یا ازمایشگاهی؟ چرا؟
 2. نوع نمونه گیری و افراد شرکت کننده در مطالعه کدامند؟
 3. چه ابزاری برای نمونه گیری و اندازه گیری استفاده می شود؟ اعتبار آن چگونه است؟
 4. برنامه زمانبندی و فعالیت ها به چه گونه ای است؟

نتایج پروپوزال:

شفاف است که در زمان نگارش پروپوزال نتایج هنوز گردآوری نشده اند اما لازم است که نتایج را در حالت ایده آل روشن نمود .همچنین از روش ها و اندازه گیری داده ها صحبت کرد.

پیش بینی زمان و هزینه پروپوزال:

هیچگاه نمی توان به دقت هزینه یا زمانی موزد نیاز برای انجام تحقیق را پیش بینی کرد اما لازم است تا فعالیت ها به ریزبینانه ترین حالت لیست شوند و برای هر قسمت با توجه به میزان فعالیت مورد نیازش زمان و هزینه ای را در نظر گرفت.به طور هر طرح پژوهشی در چهار مرحله تدوین می شود:

 1. مشخص کردن جامعه آماری و نمونه های مورد بررسی
 2. آماده سازی پرسش نامه
 3. پیمایش مسیر وانجام فعالیت های تحقیق
 4. بررسی و تجزیه و تحلیل یافته ها.این بخش بستگی به موضوع تحقیق و جامعه آماری می تواند زمان بر باشد اما پژوهشگر با استفاده از افراد خبره و الگوی کاری توانایی این را دارد تا زمان را کاهش دهد.

در تمام مراحل فوق باید هزینه های جانبی اعم از تجهیزات، رفت و آمد و .. را درنظر گرفت.

مذاکره و گفت وگو:

 

بعد از تحویل پروپوزال بهتر است با هیات داوران به صورت حضوری صحبت شود.گاها لازم است تا دفاع حضوری از طرح پروپوزال صورت گیرد. این امر بسیار مهم است که طرح پیشنهادی بتواند خوانندگان را متقاعد کند که موضوع مهمی است و تاثیر بسزایی در پیشرفتهای آتی دارد.لازم است تا تمام نقاط قوت و ضعف پروژه بدون هیچ بزرگنمایی طرح شود.

اشتباهات رایج در نوشت پروپوزال:

6

 1. ناتوانی در نشان دادن موضع اصلی در بستر خوب
 2. تعیین نامناسب محدودیت ها
 3. مرجع دهی نامناسب و منابع نامعتبر
 4. ادبیات ضعیف و درست استفاده نکردن از تحقیقات قبلی
 5. نداشتن تمرکز بر موضوع پژوهش
 6. استدلال ها نادرست و متقاعد نکردن خواننده
 7. مبهم گذاشتن موضوع و توضیحات ناکافی
 8. انسجام نداشتن و از هم گسیختگی
 9. نقل قول های نادرست
 10. گزاف گویی و گاها خلاصه گویی بیش از حد
 11. تدوین بی ساختار و بی قانون

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *