نکات تحلیل نتایج پایان نامه کامپیوتر و IT

چگونگی تحلیل نتایج در یک پایان نامه:

در این مقاله سعی شده است که به نحوه درست تحلیل یافته ها و نتایج در پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد پرداخته شود.

جمع بندی و تحلیل نتایج پایان نامه ارشد
فصل تحلیل نتایج که معمولا فصل پنج پایان نامه ها میباشد به دنبال رسیدن به پاسخ سوالهایی نظیر موارد زیر است:

تمام تلاش ها برای رسیدن به چه هدفی بوده است؟ چرا این مساله برای علم مهم است؟ نقاط قوت طرح کدام است؟

در این فصل تمام نتایج و یافته هایی که در فصل چهار ذکر شده اند مورد تحلیل و تفسیر قرار میگیرند.این فصل اهمیت تحقیق و یافته ها را برای جامعه بشری بیان میکند.

باید توجه داشت که در این بخش تحلیل های مورد نظر از نتایج ذکر می شوند و از نوشتن یافته های خام اکیدا باید پرهیز نمود.

در زیر هدف از نگارش فصل پنجم پایان نامه لیست شده است:

  1. ذکر کردن تفسیر و تحلیل محقق از نتایج
  2. ارائه پاسخ به سوالات مساله و فرضیه تحقیق
  3. به نتیجه رساندن فصول قبلی و ارائه جمع بندی از تحقیقات انجام شده
  4. ارائه پیشنهادات و چشم اندازهای آتی مساله مورد تحقیق

برای اینکه این فصل تاثیر بیشتری روی خواننده داشته باشد بهتر است به جای خواننده فکر شود و از دیدگاه او این تفسیرها مورد بررسی قرارگیرند.

این فصل باید منسجم باشد و از نتیجه گیری های گسیخته جلوگیری شود.

دقت شود که هر فصل باید مقدمه و نتیجه گیر جدا و مخصوص به خود را داشته باشد.

در ابتدای هر فصل باید مقدمه نوشته شود که به معرفی هدف و درون مایه آن بخش میپردازد.

مقدمه هر فصل معمولا یک بند است که وارد جزئیات نمیشود و فصل را به صورت کلی معرفی میکند.

همچنین در انتهای هر فصل یک پاراگراف نتیجه گیری می آید تا نشان دهد به اهدافی که در ابتدای فصل لیست شده بود دست پیدا کرده اند.

در فصل پنجم پایان نامه نیز باید یک جمع بندی از کل پایان نامه ارائه شود و مختصرا به مرور مساله و اهداف ، راه های انجام آزمایش و نتایج به دست آمده پرداخته می شود.

فصل پنج تا حد خیلی زیادی با فصل چهار ادغام می شود و نتایج فصل چهار را در بر میگیرد اما دقت شود که حتما تفسیرهای صورت گرفته از همه نتایج استفاده کند. بهتر است محدودیت هایی که در هنگام انجام پژوهش موجود بود در این فصل ذکر شود.

این فصل هم مانند تمام فصول قبل هم نتیجه گیری و هم مقدمه دارد. این دو مقوله باید کاملا از یکدیگر تفکیک شوند  و در چارچوب استاندارد خود با توجه به مطالب ذکر شده تدوین گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *