نحوه ویرایش مقاله – قسمت اول

نحوه ویرایش مقاله (۱)

آموزش نوش مقاله

هر دانشجویی در طول دوران تحصیل خود حتما درگیر مسائل مربوط به مقاله و رفع مشکلات نگارشی و ویرایش آن شده است.

پس از اتمام پژوهش و نوشتن شواهد و تجزیه و تحلیل نتیجه های به دست آمده  ،

نویسنده از خود سوال میکند که خواننده درباره مقاله فوق چه نظری خواهد داشت؟

و این آغاز ویرایش مقاله است.

باید دقت کرد که هر مساله کوچک و بی ارزشی در جای خود میتواند بسیار پر اهمیت باشد  و مشکل بزرگی به وجود آورد.

در خواندن مجدد مقاله لازم است تا تمام عبارات گنگ و مبهم از نونوشته شوند

زیرا همان عبارات نتوانستند توانایی نویسنده را در انتقال مطلب نشان دهند.

گاهی ایده مبهم منجر به بیان مبهم میشود و همین اعتبار نویسنده و دانش علمی او را زیر سوال میبرد.

ایده های پژوهش باید به دقت و با زبانی کاملا رسا عنوان شوند .

در نوشتن و ویرایش مقاله شایسته است تا پنج اصل زیر در نظر گرفته شود:

مقالات کامیپوتر

 

بعد از نگارش ، مقاله با صدای بلند خوانده شود:

 • این گام موجب میشود که نوسنده متوجه شود جملات پشت سرهم چه معنایی را به خواننده انتقال می دهند.
 • در طی این کار گاها گوش متوجه خطاها میشود
 • لغات و عبارات با دقت انتخاب شوند:

 • نویسنده باید به این اصل ایمان داشته باشد که تک تک کلمات مقاله تاثیر مستقیم بر خواننده دارد.
 • هدف نویسنده ابدا نباید پر کردن مقاله باشد.مقاله باید علمی و دقیق باشد.
 • عبارات صحیح انتخاب شوند:

 • بهترین عبارات و کلمات انتخاب شوند. از مبهم نوشتن شدیدا پرهیز شود.
 • در صورتیکه موضوع با زبانی شفاف و ساده بیان نشود تاثیر منفی روی خواننده و اعتبار مقاله دارد.
 • روی برجسته کردن واژگان و عبارات دقت شود:

 • بعضی نویسندگان برای بزرگ نشان دادن مقاله و اعتبار آن از اصلاحات ثقیل و کم مصرف استفاده میکنند اما باید عنوان کرد که این کار روی خواننده دقیقا نتیجه معکوس دارد.
 • روی تاثیر گذاری جملات تفکر شود:

 • گاهی برای ویرایش جملات کم یا زیاد میشود، نویسنده باید دقت کند تا بر اساس علاقع شخصی با زور جمله مورد نظر خود را در مقاله جای ندهد و آن را به طور دیگری یهنی آوردن توضیح آن در مقاله گنجاند.

 

0

دیدگاهی بنویسید