مراحل آغاز نوشتن پروپوزال ارشد/دکتری کامپیوتر

چگونه پروپوزال نویسی را آغاز کنیم؟

نوشتن پروپوزال ارشد

مقصودی که هر پروپوزال دنبال میکند رسیدن به این اصل است که خواننده را به خواننده ادامه مطلب ترغیب کند،

اهمیت موضوع و کاربردی بودن آن را شرح دهد  و داوران را قانع کند تا برای انجام طرح پژوهشی به آن بودجه اختصاص دهند.

در واقع هر پروپوزال یک طرح است و طرح پیشنهادی زمینه ساز یک پژوهش علمی خواهد بود.

برای آنکه یک پروپوزال بتواند در هیات داوری موفق شود لازم است تا به سوالات پایین پاسخ داده  شود:

  • نحوه برنامه ریزی برای آن چگونه است؟
  • برنامه ریزی زمانی آن به چه نحوی است؟
  • هزینه لازم برای انجام طرح چقدر می باشد؟

برای نوشتن پروپوزال باید به نوع مخاطب توجه نمود.

اگر مخاطب دانش فنی لازم را ندارد متن پروپوزال باید به زبان ساده و قابل فهم باشد.

هیچ قانون استانداردی برای نگارش پروپوزال وجود ندارد اما هر موسسه و ارگانی برای پروپوزال های خود قوانین خاصی در نظر میگیرد.

لذا لازم است قبل از ارائه پروپوزال حتما آیین نامه های مخصوص را مطالعه کند. اما طرح کلی پروپوزال در زیر آمده است.

یک پروپوزال طرح یک پژوهش علمی است که در پایان زمان تحصیلی به موسسه مربوطه ارائه می گردد.

در این طرح دانشجو موظف است تا موضوع خود را شرح دهد، اهمیت و کاربردی بودن آن را بیان کند، نتایجی که ممکن است از پژوهش به دست آید را لیست کند.

در زیر بخش بندی های اصلی یک پروپوزال آمده است اما با توجه به موضوع میتواند این شکل ظاهری متفاوت باشد:

  1. عنوان پژوهش (project title)

مثال:     Women Role in Southeast Thailand

  1. اهمیت موضوع تحقیق(Importance and Statement of Topic)

در این قسمت باید میزان کاربردی بودن موضوع، اهمیت آن و ارتباط با رشته تحصیلی  به دقت شرح داده  شود و عملی بودن آن توضیح داده شود.

  1. ادبیات پژوهش (Review of Literature and Relevant Topics)

شیوه پروپوزال نویسی

این بخش شامل مرور تحقیقاتی است که به موضوع اصلی پژوهش نزدیک است.

در این قسمت نقاط ضعف و قوت تحقیقات گذشته بررسی میگردد و عنوان می شود که موضوع اصلی قرار است کدام مشکل را حل کند یا درصدد کامل نمودن کدام تحقیق برآید.

  1. فرضیه ها و اهداف(Aims and Hypothesizes)

سمت و سوی پژوهش در این بخش عنوان می شود .اهداف بیان میگردند و نتایجی که ممکن است از تحقیق به دست آیند ذکر می شوند.

  1. روش های جمع اوری داده ها و ابزارها(Methodology)

تمام روشهای علمی و عملی که ممکن است در پژوهش استفاده شود در اینجا بیان میشوند.

همچنین نوع مطالعه و روش جمع آوری داده ها شرح داده میشود.

  1. منابع و مآخذ(References)

دانشجو موظف است در این قسمت تمامی منابعی که ممکن است در طول پژوهش استفاده کند را لیست نماید.

لازم به تذکر است که لیست منابع بر اساس حروف الفبا است.

 

0

دیدگاهی بنویسید