انواع پژوهش ها و روش های انجام آنها

انواع پژوهش ها

آموزش پژوهش

نحوه درست انجام دادن پژوهش ها برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا از اهمیت بالایی برخوردار است.

پژوهش در عمل برای معنا بخشیدن و اداراک عمیق موضوع هدف استفاده می شود.انواع پژوهش ها در سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:

  1. اکتشافی:

  2. تحقیق علمی فنی
  3. این پژوهش ها به منظور شناسایی موضوعی خاص و تشریح مساله یا فرضیه ای خاص صورت میگیرد.
  4. سازنده:

  5. هدف این تحقیقات پاسخ به سوالی مشخص و طرح نظریه ها و راه حل برای مشکل خاصی است که از قبل طرح شده است.
  6. تجربی:

  7. این پژوهش ها برای بررسی یک راه حل که شواهد و اثبات علمی دارد برای حل مساله هدف طراحی میشوند.

پژوهش کیفی:

در این نوع پژوهش ها هدف نوع رفتار انسان و برخوردهای آنان در رابطه با موضوع و مشکل خاصی بررسی میشود. داده های این نوع پژوهش بر اساس سوال اصلی طرح جمع آوری میشوند.

داده ها می توانند از نوع  تصویر، متن، مصاحبه و… باشد .

در این نوع تحقیقات متغیرهای کمی از اهمیت کمی برخوردارهستند و معمولا استفاده نمیشوند.

البته این نوع طرح ها بسیار وقت گیراست. پژوهش های کیفی در انواع اکتشافی مورد استفاده  قرار میگیرند.

باید به این نکته توجه کرد که نتایج این نوع پژوهش ها در ساخت فرضیه های آتی تحقیقات کمی استفاده میشوند.

پژوهش کمی:

پژوهش علمی رشته کامپیوتر

این تحقیقات برای بررسی مسائلی پیشنهاد میشود که اجزای طرح در ارتباط نظام مندی با یکدیگرند.

این پژوهش ها سوالات مختلفی دارند که معمولا داده هایی که اثر آنها اندازه گیری میشود برای متغیرها، از نوع عددی هستند.

از این تحقیقات در انواع توصیفی استفاده میشود.معمولا برای نشان دادن رابطه بین اجزا و نشان دادن حالت علت و معلولی این تحقیقات در صدر توجه هستند.

در این نوع پژوهش ها داده ها بر اساس نمونه گیری انتخاب میشوند و نتایج حاصله نیز به صورت ارقام و اعدادی است که نیاز به تفسیر دارد با این حال تجزیه و تحلیل آنها سخت نیست.

گاهی نمونه هایی که در این پژوهش شرکت میکنند بر اساس گستردگی موضوع تصادفی انتخاب میشوند.

اگر لازم باشد تا  نتایج حاصل از نمونه گیری به فضای بزرگتری تعمیم داده شود لازم است تا از نمونه گیری احتمالی استفاده شود.

داده ها قلب یک پژوهش هستند و به این خاطر یک پژوهشگر باید از ابتدای تحقیق نوع جمع آوری داده ها را بر اساس هدف و مساله خود انتخاب کند.

در جمع بندی مطالب فوق میتوان به این اصل رسید که روش تحقیق در نتایج و هدف تاثیر مستقیم دارند.

البته ذکر این موضوع جالب است که امروزه نوعی روش جدید در تحقیقات علمی استفاده میشود که از هر دو روش کیفی وکمی با هم ادغام میشوند. .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *