نحوه ویرایش مقاله – قسمت دوم

ویرایش مقاله(۲) ویرایش مقاله ، قسمت اول اگر نویسنده قصد دارد که مقاله خوبی تهیه کند لازم است تا در ابتدای کر چند مقاله خوب مطالعه کند و از خود سوال کند رمز موفقیت این مقاله چه بوده است؟ نویسنده … Continued

نحوه ویرایش مقاله – قسمت اول

نحوه ویرایش مقاله (۱) هر دانشجویی در طول دوران تحصیل خود حتما درگیر مسائل مربوط به مقاله و رفع مشکلات نگارشی و ویرایش آن شده است. پس از اتمام پژوهش و نوشتن شواهد و تجزیه و تحلیل نتیجه های به … Continued