نحوه رفرنس نویسی نام نشریات در مقالات و پایان نامه ها

نکاتی در خصوص نگارش نام نشریات و اختصارات در فهرست منابع: هر نشریه و همایش جهت چاپ مقاله آیین نامه ها و دستورات خاصی را برای نویسنده مقاله ارائه می دهند. بخشی از آیین نامه ها مخصوص نحوه نگارش نام … Continued

آموزش ارجاع دهی در فهرست منابع پایان نامه

آموزش رفرنس دهی و ارجاع نویسی در پایان نامه ها      نحوه ارجاع به کتاب: نام خانوادگی نویسنده – حرف اول نام نویسنده فصل با حروف بزرگ – عنوان فصل –شماره  edition یا چاپ  – محل انتشار – نام ناشر- … Continued