پنج عامل مهم در انتخاب موضوع پایان نامه رشته کامپیوتر

مرحله اول: ملاحظات و نکات اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

 1. انتخاب زمینه ی کلی مورد علاقه
 2. مطالعه کلی و اجمالی در رابطه با زمینه هایی که به آنها علاقه دارید
 3. جستجو در سایت های متعبر اینترنتی و مطالعه مقالاتی در رابطه با موضوع مورد علاقه و نتایج حاصله از آن مقالات
 4. مطالعه  بخش انتهایی پایان نامه ها که معمولا پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه میکند و در رابطه با موضوعات تحقیقاتی بالقوه شما را آگاه خواهد کرد
 5. مطالعه تحلیلی و عمیق در رابطه با موضوعاتی که به آنها علاقه مند شده ایم
 6. یاری گرفتن و مشورت خواستن از اساتید رشته ی کامپیوتر و سایر دانشجویانی که سوابق تحقیقاتی داشته اند

انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی کامپیوتر

مرحله دوم: بررسی و تحلیل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضوع

 1. علاقه مند بودن به موضوع تحقیق
 2. در نظر گرفتم استعداد و توانایی های شخص و امکاناتی که در اختیار فرد قرار دارد ( قدرت تجزیه و تحلیل آماری ، روابط عمومی خوب و… )
 3. بدیع ، جدید و نو بودن موضوع تحقیق ( تکراری یا تقلیدگونه نباشد )
 4. دارای بار علمی و ارزشی مناسب و در راستای رشته ی تحصیلی مرتبط باشد
 5. قابلیت طرح موضوع پروژه در سطح داخلی یا بین المللی
 6. موضوع پروژه باید از حیث منطقی توجیه پذیر باشد و دارای عناوین بلندپروازانه و یا فریب دهنده نباشد
 7. دارای کاربرد و اجرا شدن ( قابلیت استفاده و بهره برداری از نتایج پروژه به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت
 8. –    سؤالهای مشخص، عینی و هدفمندی را بتوان طرح کرد
 9. –    برای پاسخ به سؤالها، راه حل علمی و روش مناسب وجود داشته باشد
 • امکان عملی اجرای پژوهش
 1. –       انجام مراحل تحقیق با دشواری غیرعادی همراه نباشد
 2. –       مراحل کار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداکثر یک سال) قابل انجام باشد
 3. –       مطالعات نظری و دستیابی به منابع امکان پذیر باشد
 4. –       نمونه معرف (نماینده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مایل به همکاری باشد
 5. –       شیوه گردآوری اطلاعات (توزیع پرسشنامه و یا مصاحبه و یا راه های دیگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد
 6. –       اطلاعات مورد نیاز قابل دسترس و گردآوری باشد
 7. –    امکان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقیق (وجود یک یا چند روش برای آزمون کردن) وجود داشته باشد
 • امکان ادامه پژوهش های بیشتر در همان زمینه
 1. – پیشنهادهای جدیدی را بتوان از دل پژوهش برای پژوهش های آتی مطرح کرد
 2. امکان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمینه (تولید دانش جدید)

مرحله سوم: تصمیم گیری کلی

 1. ایجاد یک فهرست موضوعی با توجه به معیار های مرحله ی دوم
 2. ملاحظه ی جزئی تر و مجدد کلیه ی عناصر و موضوعات با دیدگاهی منطقی و علمی و بر اساس حقایق
 3. حذف کردن عناوینی که امکان محقق شدن آن ها دور از دسترس است و یا به سادگی امکان پذیر نیست
 4. انتخاب حداکثر سه موضوع نهایی از میان موارد جهت انجام تحقیق
 5. چک کردن عناوین انتخاب شده از حیث منابع و نداشتن محدودیت در این رابطه
 6. گرفتن تاییدیه از استاد راهنما جهت انطباق با رشته ی تخصصی و توانایی در هدایت پروژه
 7. موضوع پایان نامه فناوری اطلاعات

مرحله چهارم:  محدودکردن دامنه موضوع

 1. مطالعه کردن در زمینه ی موضوع تحقیق ، جهت یافتن خلاهای علمی جهت یافتن موضوعات بدیع زیرمحموعه ای
 2. سعی در محدود کردن عنوان مطلب و کلیات آن در قالب یک عنوان واحد و منسجم
 3. مشورت گرفتن با اساتید راهنما و سایر دونشجویان در رابطه با کلیات موضوع
 4. تایید شدن نهایی پس از انجام برخی اصلاحات در نگارش عنوان پایان نامه یا تحقیق
 5. تجدید مطالعه در متون علمی و تخصصی جهت بدست آوردن اطلاعات جزئی و دقیق تر در رابطه با دامنه ی موضوع محدود شده
 6. نگارش سوالات و فرضیات اصلی و فرعی ، اهداف و همچنین حدس زدن نتایج احتمالی حاصل از تحقیق
 7. راهنمایی گرفتن و مشورت با استادید مرتبط با رشته در زمینه فرضیه ها

مرحله پنجم: انجام سایر گامهای پژوهش

موضوع پایان نامه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 1. مشخص کردن دامنه و روش تحقیق مسئله و همچنین ابعاد جامعه ی پژوهشی
 2. مشخص کردن انواه شیوه های نمونه گیری که در پایان نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 3. مشخص کردن دامنه ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات و همچنین پایگاه های داده ای که به آنها رجوع خواهیم کرد
 4. اگر جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده میشود ، چگونگی اعتبار بخشی آن باید مشخص گردد
 5. آماده سازی روش های تحلیل آماری مورد استفاده در تحقیق
 6. پیشبرد و انجام مراحل عملی کار و تحقیق
 7. آماده سازی چرک نویس و تدوین گزارشات حاصل از تحقیق
 8. بدست آوردن نتایج نهایی حاصل از تحقیق و مقایسه و اعتبار بخشی آنها
 9. مشخص کردن نواقص ، ابعاد مغفول مانده از تحقیق و پایان نامه و رفع آن ها
 10. نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات برای تحقیق های آتی که در آینده صورت خواهد گرفت

دیدگاهی بنویسید