ویژگی های مهم پایان نامه های پژوهشی رشته کامپیوتر

تحقیقات پایان نامه ها ویژگی و خصوصیات مشترکی دارند:

 • تحلیل: بررسی بخشها ی مختلف موضوع و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر
 • مقایسه: مطالعه خصوصیات عناوین مورد مقایسه
 • تعریف: تشریح دقیق و جامع از موضوع مورد مطالعه
 • توصیف: وصف نمودن موضوع تحقیق بر اساس شاخص های اصلی آن
 • بحث: بررسی ریز و باز نمودن موضوع مطالعه از جوانب مختلف
 • فهرست: جمع آوری فهرست موضوعات مورد تحقیق
 • ارزشیابی: بررسی راه حل های مختلف و آزمون هر روش جهت رسیدن به جواب مطلوب
 • مثال: آوردن مثال و توضیح جهت روشن نمودن مطلب
 • تلخیص: توضیح نکات مهم مطالبی که به اختصار نوشته شده است

با توجه به موارد ذکر شده می توان دریافت که هر تحقیق علمی از همه یا چند مورد بالا پیروی می کند اما آنچه به طور عمده اهمیت دارد این مهم است که حدود و گستره تحقیق از قبل باید تعیین شود.

پایان نامه پژوهشی رشته کامپیوتر

گزینش عنوان مناسب برای پایان نامه:

با توجه به گستره علمی پایان نامه می بایست عنوانی مناسب انتخاب نمود.تا حد امکان باید از گزینش عناوین کلی اجتناب کرد.

نکات مهم جهت انتخاب عنوان پایان نامه:

 • موضوع پایان نامه باید با توجه به حوزه ی علاقه نگارنده باشد
 • برای انتخاب موضوع پایان نامه میباست به زمان تحویل آن دقت نمود زیرا ممکن است موضوع گسترده ای انتخاب شود که در زمان تعیین شده ، رساله آماده نشود.
 • با توجه به امکانات و تمهیدات لازم موضوع تعیین گردد.
 • موضوع پایان نامه باید به روز انتخاب شود و برای سایرین اهمیت آن ملموس باشد.

بررسی تحقیقات و پژوهش های قبلی :

در هر تحقیقی چه آکادمیک و چه غیر آکادمیک مطالعه تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته بسیار مهم است زیرا اهمیت موضوع و جوانب مساله را مشخص می کند ومی توان میزان تفاوت تحقیق صورت گرفته را با تحقیقات قبلی آن سنجید.لازم به ذکر است هر اندازه محقق تلاش کند از تحقیقات اصیل و معتبر تری استفاده کند ارزش کار خود را بالاتر می برد.

طرح تحقیق:

پژوهش پایان نامه ای

تحقیقات علمی معمولا در یکی از دو گروه زیر قرار می گیرند:

 1. تحقیقات تجربی: معمولا در حوزه های علمی و آکادمیک
 2. تحقیقات تحلیلی: عموما در حوزه های فرهنگی و هنری

زمان بندی:

در برنامه ریزی برای انجام پایان نامه  باید دقت نمود که عجله و شتابزده عمل نکرد و زمان لازم را برای موارد پایین در نظر گرفت:

 • انتخاب موضوع ، بررسی منابع و گزینش منابع مرتبط و معتبر، جمع آوری اطلاعات
 • تهیه پیش نویس از تحقیقات صورت گرفته
 • بازبینی،ویرایش ، اصلاح، تهیه زیرنویس ، نگارش نسخه نهایی پایان نامه

مطالعه منابع:

برای دسترسی به منابع مورد نظر و با اعتبار می توان از شیوه های زیر استفاده نمود:

 • کتابخانه ها، مجموعه فهرست های کتابها، بانک های اطلاعاتی و برگه دان کتایخانه ها
 • رساله ها ، دایره المعارف و سالنامه ها
 • تالیفات و نشریات معتبر

یادداشت برداری:

در یادداشت برداری بهتر است برای هر موضوع از برگه های جداگانه استفاده کرد.این برگه ها می بایست شماره داشته باشند تا بتوان به راحتی آنها را کم و زیاد نمود.

در تهیه برگه های یادداشت برداری باید برای هر برگه عنوان خاص تعیین کرد تا هویت آن معلوم شود . همچنین بهتر است تاریخ ثبت شود. اگر از منبعی استفاده می شود آدرس دقیق منبع ذکر گردد.

در انتهای کار می توان این برگه ها را شماره بندی نهایی نمود و مرتب کرد.

 نگارش سرفصل مطالب فصل ها:

عموما هر پایان نامه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

 • مقدّمه
 • متنی که حاوی فصل های مختلف است
 • نتیجه

بهتر است در ابتدای کار عنوان هر فصل را نوشت تا هم چشم انداز بهتری نشان داده شود و هم تهیه پیش نویس آسان تر شود.

ساختار پایان نامه :

 1. صفحه عنوان: عنوان پایان نامه، نگارنده، شاخه درسی، عنوان درس، نام موسسه آموزشی،مقطع تحصیلی،سال ارائه
 2. پیشگفتار: ایده و هدف رساله، تحقیقات پیشین، روش تحقیق، گستره پژوهش و سپاسگزاری
 3. فهرست مطالب و عناوین
 4. فهرست جداول
 5. فهرست اشکال و تصاویر
 6. ساختار اصلی متن: مدخل، متن اصلی پژوهش، نتیجه گیری و نتایح پژوهش
 7. منابه و مآخذ: منابع اصلی و فرعی ، مقالات، کتب، رساله ها
 8. ضمیمه: ارزیابی های صورت گرفته، اسناد تحلیلی، جداول
 9. فهرست راهنما: اعلام، موضوعاتی که میتوان اطلاعاتی در مورد آنها در پایان نامه یافت

دیدگاهی بنویسید