دستورات و قواعد مهم نوشتن چکیده ی مقاله علمی

قواعد و رویه های  مهم و اصولی در نوشتن چکیده ی مقاله :

چکیده نویسی

 

شاید تا به حال بیشتر دانشجویان رشته کامپیوتر و افراد محقق با روند مقاله نویسی آشنا باشند و از این لحاظ مقاله ی درخور و مناسبی طرح ریزی کرده باشند و

لی آن چیزی که مهم است این است که نوشتن یک چکیده ی مناسب در مقاله های پژوهشی از جمله ی مواردیست که باید بیشترین توجه و دقت را به طرح ریزی آن داشت.

اغلب بیشتر افراد با کپی کردن نادرست در قسمت چکیده از ارزش علمی آن می کاهند و این اقدام شایسته ی طرح ریزی چکیده ی با ساختار و طبق رعایت قواعد اصولی آن نیست.

سؤالی که مطرح می شود این است که چرا بخش چکیده ی مقاله از اهمیت و ارزش به سزایی برخوردار است؟

افراد و محققانی که درجستجوی اطلاعات مورد نظر از مقاله ی تحقیقی مناسب هستند

درابتدا با توجه به چکیده ی مقاله و مطالعه ی آن درصدد می آیند که به مطالعه ی همه جانبه ی تحقیق بپردازند یا خیر؟

و این قسمت مهم بر عهده ی دانشجو قرار دارد که چه مقدار بتواند نیاز مطالعه کنندگان را از مطالعه ی یک چکیده ی مناسب  و با محتوا برآورده کنند

به طوریکه یک چکیده ی مناسب در رد یا قبول نظر داوران نشریه هم نقش به سزایی ایفا می کند

زیرا درابتدا تنها چیزی که نظر خوانندگان را به خود جلب می کند نوشتن یک چکیده ی مناسب است.

در زیر از لحاظ محتوا و نگارش چند نمونه از چکیده ی مناسب لحاظ شده است:

انواع چکیده مقاله

به طور کلی چکیده ی مقالات از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم بندی می شود:

چکیده بی ساختار:

جملاتی به هم پیوسته و خلاصه ای از متن است که پشت سر هم آورده می شوند.

چکیده نویسی و مقاله نویسی

چکیده با ساختار:

این چکیده از لحاظ ساختاربندی با چکیده ی بی ساختار تفاوت دارد و شامل چند بخش است:

مقدمه (یا زمینه)، روش‌ها (یا مواد و روش کار)، نتایج (یا یافته‌ها) بحث و نتیجه گیری.

در ذیل یک نمونه از چکیده ی باساختار آورده شده است که فرم کلی این چکیده به این صورت است

اما در مواردی هم بخش های محدودیت ها و یا هدف هم به آن افزوده می شود.

چکیده ی با ساختار از مقاله
چکیده نویسی با ساختار

برای نوشتن چکیده ی مناسب باید به نکات زیر توجه بسیار داشت:

استخراج چکیده علمی از مقاله

۱-یک چکیده ی مقاله ی مناسب باید از لحاظ محتوا بسیار دقیق طرح ریزی شده باشد به طوریکه خواننده با مطالعه ی آن به راحتی به هدف و مفهوم واقعی و همچنین نتایج و دستآوردهای تحقیق دست یابد و قسمت ها، بخش های اضافی و زائد از متن حذف شود.

۲- یک چکیده ی مناسب از لحاظ حجم و به کار رفتن تعداد کلمه های مجاز( ۲۵۰ الی ۴۵۰)، مختصر و مفید باشد به طوریکه با یکبار خواندن از متن متوجه موضوع و هدف خاص  مقاله شد

۳- یک چکیده ی مناسب باید همواره اصل بی طرفی خود را گزارش کند و هدف، روش و نتایج بیان شده از زبان خود پژوهشگر و نه نقل قول مستقیم از نتایج منابع دیگر باشد.

۴- از لحاظ ساختاربندی مناسب و توجه به نکات گرایشی توجه ویژه ای در افعال و جملات به کاربرده، شود به طوریکه خواننده با مطالعه آن به مفهوم مقاله دست یابد. پیشنهاد می شود که برای بیان جملات از زمان حال استفاده شود.

۵- ربرای تدوین یک چکیده باید از لحاظ حجم جملات به کار رفته شده، از استاندارد خاصی برای جملات استفاده شود. به طور مثال تا حدامکان هدف، روش، مشکل، نتایج تحقیق در حد یک جمله شود.

با توجه به مطالب گفته شده، پیشنهاد می شود که افراد محقق توجه مبذولی به نوشتار چکیده ی مناسب داشته باشند زیرا که با توجه به هزینه بر و وقت گیر بودن پژوهش، تمامی مطالب عمده و مهم در بخش چکیده بیان و ذکر می شود. در آخر هم پیشنهاد می شود که برای نوشتن چکیده باید توجه ویژه ای به مقالات معتبر و به روز از مجلات استاندارد داشت.

دیدگاهی بنویسید