اسلوب و روش های چکیده نویسی در تحقیق علمی

چکیده تحقیق:

تعریف :

چکیده، شامل بیان کوتاه و مختصری از مضمون اصلی پژوهش بوده که دربردارنده ی نکات اصلی و کلیدی و مهم است. هر چند که چکیده ی تحقیق درابتدای متن قرار می گیرد اما بعد از اتمام پژوهش ویرایش و تهیه می شود.

فواید نوشتن چکیده:

نگارش چکیده تخصصی رشته کامپیوتر

  1. از لحاظ زمان، مطالعه ی چکیده به محققان کمک می کند تا صرفه جویی های لازم را در مطالعه ی چکیده ی تحقیق داشته باشند و از نتایج به دست آمده آن مطلع شوند.
  1. استفاده ی درست از اطلاعات و عدم انجام فعالیت های تکراری
  1. صرفه جویی در زمان برای مطالعه کامل از تحقیق و تنها استفاده  از نکات کلیدی و اساسی موضوع اصلی متن
  2. سهولت و دسترسی سریع به اینکه آیا باید به مطالعه یا عدم مطالعه ی متن اصلی بپردازد یا خیر؟

اسلوب و روش های چکیده نویسی:

نوشتن چکیده مقاله و پایان نامه

الف) نوشتن چکیده در ابتدای متن تحقیق از اهمیت به سزایی برخوردار است و باید توجه داشت که روش خلاصه نویسی با چکیده نویسی تفاوت دارد.

اسلوب و روش های چکیده نویسی در تحقیقات علوم انسانی به ترتیب زیر است:

ا- بیان موضوع اصلی تحقیق ۲- بیان هدف و ضرورت تحقیق ۳- بیان دامنه و محدوده مکانی و زمانی تحقیق  ۴- بیان روش تحقیق

۵- بیان منابع مورد استفاده در تحقیق  ۶- ذکر مطالب عنوان شده ی فصول و بخش های تحقیق.

(بند ۶، از مهترین روش های چکیده نویسی است که باید توجه ویژه ای به این بند داشت و بیشترین حجم چکیده را به خود اختصاص می دهد.)   ۷- کلمات کلیدی و مهم

ب) برای نوشتن چکیده خوب برای رشته کامپیوتر توجه به نکات زیر الزامی است:

۱- برای نگارش چکیده، باید به داخل متن اصلی توجه ویژه ای داشت و نباید به طور خلاصه یا گزارشی و فهرست گونه نوشته و نگارش شود.

۲- تا جایی که امکان دارد کلمات زاید حذف شود تا دیگر نتوان واژه ای را حذف نمود که به معنا آسیب نرساند.

۳- تعاریف مفهومی و واژه های کلیدی در متن چکیده آورده نشود.

۴- حجم چکیده نباید بیشتر از پژوهش های مقطع کارشناسی که در حدود یک صفحه( ۳۰۰ کلمه) است،باشد.

۵- جملات ساده و قابل درک باشد و گزافه گویی نشود.

۶- نقل قول ها از طرف محققان دیگر به طور مستقیم در متن چکیده استفاده نشود و از زبان خود محقق در ساختار نگارشی و جمله بندی چکیده استفاده شود.

۷٫در چکیده از ذکر منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن اصلی تحقیق، پرهیز شود.

۸- از مطالبی که ارتباط کمتر با موضوع پژوهش دارند در نوشتن چکیده خودداری شود.

۹٫در متن چکیده از کلمات هم معنی استفاده نشود.

۱۰- جملات یکپارچه و از نظر پیوستگی محتوا مورد قبول باشند.

۱۱- در نوشتن مطالب از جملات خبری استفاده شود و تنها درک کلی از متن اصلی را به خواننده برساند.

۱۲- در مورد قسمت شماره ۷، تنها کلمات کلیدی و واژه هایی در متن اصلی پایان نامه آورده شود که مقصود را بریاند و دید کلی به خواننده  بدهد.

۱۳- گزارش و ارزیابی خود محقق در نوشتن متن چکیده جائز نیست.

جهت سفارش چکیده ی تخصصی و همچنین مشاوره در زمینه نگارش چکیده میتوانید با تیم کامیت پروژه تماس بگیرید.

 

دیدگاهی بنویسید