آیین نامه چکیده نویسی و کاربرد کلیدواژه ها

آیین نامه چکیده نویسی و کلیدواژه ها:

چکیده نویسی از پایان نامه

چکیده نویسی وظیفه ی مهمی را برعهده دارد که عبارتند از:

۱. دسترسی آسان محقق در سایت های اینترنتی برای جستجوی تحقیق مورد نظر

و خواندن چکیده برای دستیابی به خلاصه ی متن؛ زیرا امکان آوردن تمامی متن در جست‌وجوی الکترونیکی وجود ندارد.

۲. توجه به زمان و وقت محقق برای مطالعه چکیده به جای خواندن تمامی تحقیق مورد نظر؛

از آنجا که به سهولت اطلاعات زیادی در منابع اطلاعاتی از جمله اینترنت، کتابخانه و …. وجود دارد،

دستیابی به متن چکیده از لحاظ زمانی به خواننده در دستیابی به اطلاعات سریع کمک شایانی می کند.

حجم  کمی یا نوشتاری چکیده، در حدود سیصد کلمه است.

یک چکیده از ساختار بندی مناسب شامل قسمت های زیر است که در متن باید مورد توجه قرار بگیرد:

بیان مسأله، دلایل نگارش و بیان مشکل. در نتیجه یک چکیده ی مناسب می تواند مدارک و شواهد کافی پیرامون موضوع بررسی شده در راستای بررسی نتایج علمی ارائه دهد.

نگارش چکیده تخصصی رشته نرم افزار

برای چکیده نویسی باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشت:

۱٫چکیده باید از زبان خود محقق و در زمان ماضی بیان شود و نه به صورت نقل قول از بیان محقق دیگر.
۲٫چکیده با فهرست نویسی تفاوت دارد؛

زیرا که چکیده جزئی از فهرست نویسی است که شامل مفهوم کلی و مطالب اصلی از متن است که از طریق مطالعه ی فهرست مطالب، عنوان و نگارش می شود.

  1. آنچه که در چکیده نویسی مهم است این است که متن چکیده نباید ارجاع به منابع و مآخذ باشد و از آوردن هرگونه توضیح اضافه و نقل قول مستقیم هم پرهیز شود.
  2. لازم توجه است که چکیده باید پس از نگارش متنِ پژوهش تهیه شود.

چکیده باید به گونه ای طرح شود که بیانگر درک کاملی از متن تحقیق باشد

در طرح ریزی آن باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشت:

– مشکل اصلی تحقیق چیست و چه مسأله ای باعث شه که چنین تحقیقی مورد بررسی قرار گیرد؟

سؤال اصلی تحقیق چیست؟

– از چه روش و متدی برای اندازه گیری متغیرها و سنجش آنها، استفاده شده است؟

-نظریه های مطرح شده ی پیشین درباره مسآله ی اصلی تحقیق چیست؟

– چه نظریه جدیدی  از سوی محقق انتخاب و بر چه اساس و شواهدی ارائه شده است؟

– این تحقیق چه راهکار و راهبرد و نتیجه ای دربرداشته است؟

چکیده نویسی رشته نرم افزار و کامپیوتر

 در هنگام چکیده نویسی باید از نکات زیر پرهیز کرد و توجه ویژه ای به آن داشت:

 

الف) تفاوت چکیده نویسی با فهرست نویسی؛

زیرا که چکیده جزئی از فهرست است که شامل مفاهیم و موضوعات اصلی رساله ی مورد نظر است و هرگز قابلیت مروری ای که فهرست نویسی دارا است را ندارد.

ب) توجه بیش از حد و اختصاص حجم زیادی از  متن چکیده به بیان مسأله:

بسیاری از محققان ساختار متن چکیده را به بیان مسأله ی اصلی تحقیق اختصاص می دهند و توجه به بیان کلی مفاهیم مطرح شده ی تحقیق ندارند. بیان مسأله جزئی از ساختار نوشتاری چکیده است که از زبان خود محقق بیان می شود و نباید ساختار چکیده تنها شامل بیان مسأله باشد.

ج) پرهیز از ارجاع به مآخذ و منابع در ساختار متن چکیده

د) پرهیز از هرگونه بیان گزافه گویی و خارج از ساختار متنی و نگارشی چکیده؛

در واقع بیان و زبان خطاب گونه مانند در نوشتار چکیده همانند متن اصلی رساله از مهمترین مواردی است که باید توجه ویژه ای به آن داشت.

کلید واژه: عبارتند از کلمات محوری و مهمی از متن اصلی تحقیق که خواننده به راحتی متوجه مضمون و هدف اصلی متن شود که حتما بعد از چکیده می آید.

توجه به واژگان کلیدی به خوانندگان، کمک محوری در فهم اصلی تحقیق می دهد و همچنین امکان جستجوی واژگان کلیدی در منابع اطلاعاتی و استفاده از تحقیقات دیگر در این زمینه را برای خوانندگان مهیا می کند.

انتخاب درست و صحیح کلمات کلیدی بسیار مهم است زیرا مه باید تناسب و همخوانی ویژه ای با بیان مسأله ی اصلی و سرفصل های تحقیق داشته باشد.

میانگین کلید واژه ها ۵ تا ۷ کلمه است.

 

دیدگاهی بنویسید